Груб строеж

Сглобяеми къщи

Красиви и качествени дървени сглобяеми къщи и къщи с дървени конструкции от строителна фирма БОБЪР 92. Изградете мечтания си красив дом, до ключ, с помощта на строителна фирма БОБЪР 92.

В последно време все повече хора се ориентират към строителство на така наречените дървени сглобяеми къщи или къщи с дървена конструкция. Тези къщи не са нови за българската архитектурна традиция, но бяха забравени през годините на панелното строителство и масовото използване на стоманобетон и тухли за основни строителни материали. Днес макар и с бавни темпове все повече еднофамилни сгради се проектират и изграждат с дървени колони и греди.

Фирма „БОБЪР 92” изготвя индивидуални проекти за еднофамилни дървени сглобяеми къщи по задание от клиента. Същевременно се разраства и нашето портфолио с готови типови проекти на дървени къщи, които могат да бъдат закупени на преференциални цени. Отделили сме специално внимание и на нискобюджетни дървени къщи. За хората, които се интересуват да построят за себе си и своето семейство дървена сглобяема къща, сме подготвили кратко представяне на предимствата и особеностите при строителството на такъв дом.

БОБЪР 92

Дървени сглобяеми къщи – въведение

Какво е дървена сглобяема къща?

За разлика от тухлените къщите, които разчитат на стоманобетона за якост и устойчивост, тази къща използва дървени греди и колони, за да осигури конструктивната здравина на сградата. Ограждащите външни стени, както и вътрешните преградни стени за разделяне на пространствата са съставени от леки дървени плоскости (ламперия, OSB или гипсокартон). Покривът е винаги скатен (едноскатен, двускатен, четирискатен или многоскатен) с керемиди (бетонови, керамични или битумни) или каменни плочи (градешки камък).

Фасадното оформление на дървените сглобяеми къщи е разнообразно и не се ограничава в използваните материали. Завършекът може да бъде минерална мазилка, дървена обшивка, сайдинг, каменна облицовка или композитни панели. В общи линии дървената конструкция позволява всичко, макар че най-автентично и „по български” стои бялата мазилка, видимата дървена конструкция и дървена облицовка.

Дървената къща в България

Традициите на българските майстори и строители през вековете са именно при дървените къщи. Обикновено тези къщи са двуетажни с масивни каменни стени на приземния етаж и дървен скелет с керпич за пълнеж на втория етаж. Днес има много фирми, които предлагат изграждането на дървена къща, но основното, което трябва да се следи при тях е изпълнението на детайлите. При дървото именно малките „рационализации” на майсторите водят до сериозни последствия при експлоатацията на дървените сглобяеми къщи. Именно затова ние ви предоставяме пълен набор от проекти и детайли съобразени с всички изисквания на дървената конструкция. Същевременно извършваме консултации и по време на строителството до пълното завършване на къщата.

Предимства на дървените сглобяеми къщи

Безспорно предимство на сглобяемите къщи е значително по-краткият срок на изграждане – материалите са по-леки, няма мокри процеси – самото строителство без документацията и бетоновия фундамент отнема не повече от три месеца. Нормативната уредба в България е такава, че всяка къща трябва да има долен фундамент. Собственикът или фирмата за дървени конструкции могат да наемат за него подизпълнител, но самото строителство започва от този момент – от кота нула и излят бетон. Той започва бизнеса си, след като сглобява къща за себе си и семейството си край София и се убеждава в предимствата на технологията.

С дървена конструкция всичко става по-бързо – за една седмица би могло да се вдигне първият етаж, за три седмици да се стигне до покрив. Говорим за грубия строеж. Вече изолационните материали, каменната вата, външната изолация или дъсчената обшивка – зависи какво е заложено в проекта, отнемат повече време, като пак зависи от това какво иска възложителят, в какви срокове цели да се вмести и какъв му е бюджетът. Дървото е лек материал, което означава, че можеш да работиш с много по-малко хора и с по-малко транспортни разходи: Конструкцията е от дървени рамки, които не са плътни – трима души лесно могат да вдигнат всички стени на една къща от 100 квадрата за три дни. При монолитното строителство трябва да се направи кофраж, да се излеят колони, греди, след това да се затвори с тухли и т.н. Тъй като няма мокри процеси, в новата си къща можеш да се нанесеш веднага, без да се притесняваш, че влагата ще те превземе.

При добро изпълнение има и предимството на високата енергийна ефективност – къщата няма термомостове, цялата дебелина на стената може да бъде топлоизолация, а разходите за отопление да намалеят чувствително. Има и предимствата на прогнозируемостта – по отношение на проекта, цената и срока на изпълнение. Не на последно място и въглеродният отпечатък е по-нисък: дървото е рециклируем материал, самият процес по сглобяване на дървена къща замърсява много по-малко от строежа на тухлена.

 • Устойчивост на земетръс – изпълнят ли се правилно дървените къщи са много устойчиви по време на земетресение поради: прикрепянето на обшивки и фасадна облицовка към многобройните дървени вертикални и хоризонтални греди в една типична дървена къща осигурява голям брой посоки на натоварване за земетръсните сили; налице са множество малки сглобки, вместо малко на брой големи сглобки; ако едно съединение се пренатовари, неговият дял може да бъде поет от съседните;
 • Дървото има висока носимоспособност и затова дървените сгради са по-леки от останалите – лекотата е предимство при земетресение;
 • Сглобките на дървените елементи позволяват на сградата да се огъва, като по този начин поема и отдава енергия по време на земетресение;
 • В сглобяемите къщи OSB плоскостите заедно с дървените елементи създават диафрагми, които са много ефективни устойчиви конструкции;
 • Нехигроскопичност на дървото – дървото не е хигроскопично и не пренася влагата, затова усещането в дървена постройка е някак си по-уютно, по-чисто и по-сухо;
 • Сухо строителство – процеси като леене на бетон, полагане на подова замазка и стенна мазилка спадат към така наречените влажни процеси, при които водата участва като основен елемент и е необходимо технологично време за пълно изсъхване. За къщи масивно строителство се препоръчва да съхнат поне 6 месеца преди да се нанесете. Дървената сглобяема къща няма остатъчна влажност, вътре е сухо и приятно от самото начало, особено ако е строена с ивични основи от бетон или камък;
 • По-бързо строителство – не се чака технологично време за набиране на якост на бетона, съхнене на замазка и мазилка. Материалите за дървената къща идват предварително заготвени според размерите от проекта и това допълнително ускорява строителството;
 • Икономия на материалите и екологичност – дървената конструкция не поглъща топлината от помещението, което спомага за това всеки киловат да бъде използван за отопление на самото помещение, а не на стената. От гледна точка на опазване на околната среда дървените сглобяеми къщи използват по-малко материали за строителството си и оставят след себе си по-малко отпадъци при строителния процес. Намалени са и транспортните разходи, както и вредните емисии в атмосферата. Дървеният материал е изцяло възобновяем източник и отпадъците му имат много приложения;
 • Уют и комфорт на обитанието – при добро проектиране и изпълнение на дървената сглобяема къща се постига дишаща стена – това повишава комфорта в помещението, елиминира се конденза в конструкцията и натрупването на водни пари в помещенията;
 • По-голяма използваема площ – при еквивалентни стойности на топлопреминаване стените на дървените къщи са с по-малка дебелина сравнено с традиционното монолитно строителство. Средно една външна стена от тухлена зидария с дебелина 25см се нуждае от 8см топлоизолация. Като се добавят външните и вътрешните мазилки общата дебелина на стената става 35см. В същото време една дървена стена ще се нуждае от 16-20см, за да постигне този ефект. Това Ви дава допълнителни 15см по целия периметър на къщата или средно за 100 квадрата РЗП получавате 10-15 кв.м. в повече;
 • По-малък брой дефекти по време на строителството – поради използването на големи плоскости OSB и гипсокартон стените на помещенията са по-прави и се избягват неравностите при зидането на тухлена стена. Това спомага и за липсата на преразход на материал. От друга страна в естествените празни пространства между дървената конструкция се прекарват изключително лесно всички необходими инсталации без да има нужда от къртене и повторно измазване.

Използвани материали при дървените сглобяеми къщи

 • Дървен материал – използва се иглолистна дървесина (бял бор или смърч) с влажност до 12-14%;
 • Каменна вата;
 • OSB;
 • Гипсокартон, гипсфазер или магнезиеви плоскости;
 • Фасадна мазилка, облицовка, сайдинг.

Преход от нискоенергийна към пасивна къща.

Категоризацията на къщите на базата на тяхната енергийна ефективност е сравнително отскоро и обръща внимание на енергията, необходима за отопление или охлаждане на единица площ от къщата в период от една година. При нискоенергийната къща стойностите са в границите на 30-50 kWh/m2, а при пасивната къща трябва да са под 15 kWh/m2. Това се постига чрез поставяне на допълнителна топлоизолация и чрез умело разпределение на обемите и пространствата в къщата, за да се минимизират всички топлинни загуби от еркери, балкони и ъгли. Дървените сглобяеми къщи са изключително подходящи да бъдат енергийно ефективни сгради като постигат резултатите при много по-малка дебелина на стената.

Особености при проектирането и изпълнението на дървена сглобяема къща.

 • Повишено внимание към пожарната безопасност – използване на пожароустойчив гипсокартон; поставяне на каменна вата в стените, дори и вътрешните. Ако дървото е защитено от директен контакт с източника на огъня, то не може да се запали и да започне да гори, преди температурата на повърхността му да достигне 400°C. Дървеният материал, използван за носеща конструкция, се държи много добре при пожар. Той гори равномерно и с предвидима скорост, не се люспи, цепи или експлодира;
 • Повишено внимание към шумоизолирането срещу ударен и въздушен шум – поставяне на каменна вата в стените; уплътняване на пролуките между стената, пода и тавана; подсилване на подовата конструкция с I греди през по-малки разстояния;
 • Борба с влагата, мухъла и вредителите по всички начини – импрегниране на всички дървени елементи, дори когато се напасват на място на обекта; недопускане образуването на конденз в структурата на стената чрез правилно проектиране на слоевете на външната стена, полагане на паропропускаща мембрана и избягване поставянето на пароблокиращи материали;
 • Използване само на сух дървен материал с влажност непревишаваща 12-14% – избягва се деформация на елементите при съхнене; избягва се напукване на импрегниращото покритие в следствие на съхненето на дървото; избягва се генериране на влага в структурата на стената;
 • Използване на винтове вместо пирони като крепежни елементи – повишава многократно устойчивостта на конструкцията;
 • Прекъсване на всякаква инфилтрация на въздух и създаване на така наречения въздушен плик. По този начин се прекратява проникването на студен въздух през зимата и съответно загубата на топъл въздух през пукнатини или отвори в конструкцията на стените;
 • Топлоизолиране на къщата от всички страни, включително и от пода и покрива, за да се прекъснат всички възможности за загуба на топлина към околното пространство.

Внимание към детайлите при дървените сглобяеми къщи

Когато се проектира една дървена къща трябва да се обърне внимание на всеки един пункт, на всяка една сглобка поради особеностите на строителния материал. Нашите проекти са съобразени с особеностите на дървото и са изчистени всички детайли за една безпроблемна експлоатация. Основното, което трябва да следите е:

 • дренаж на основите;
 • влаго- и паро- контрол;
 • функционални помещения съобразени със строителния материал – дървото.

Сглобяеми къщи, дървени къщи, американски къщи – терминологията в България е леко объркваща, но трите израза означават едно и също нещо: къща за постоянно или временно обитаване, която вместо с тухли и бетон е изградена от дървена конструкция и изолационни материали. Този тип къщи са строителен обект по смисъла на Закона за устройство на територията и за тях се изисква пълен набор от документи и валидно строително разрешително. В България има административни ограничения в етажността от съображения за пожарна безопасност – те не могат да надхвърлят три етажа. В много държави, където дървените конструкции са масово явление, такива лимити няма.

Недостатъци

Недостатъците на дървената къща могат да се проявят, ако материалите и изпълнението са некачествени и при недобро познаване на технологията на изграждане. Ако пропуснеш някоя стъпка, пестиш от материали – дали от незнание или от недобросъвестност, крайният резултат може да е лоша изолация, течащи фуги: неща, които няма да видиш с просто око, но след няколко години ще се развие мухъл, и то много по-бързо, отколкото в тухлената сграда. Тези сгради, както и другите изискват поддръжка: колкото и пари да дадеш, за да ти построят къща, няма как да не я поддържаш след това. Този манталитет от панелните блокове, където ние отиваме на седмия етаж, за да няма поддръжка и да си плащаме вноската за входа, е нереалистичен.

Огромен проблем пред дървените къщи остават ликвидността и затрудненото финансиране. Едва няколко банки приемат за обезпечение сглобяема къща. Проблемът е, че законодателството изостава от тенденциите в строителството – според административната уредба сглобяемите къщи са „паянтови постройки“ – архаична класификация от началото на 90-те, която се отнася за къщи с дървен носещ скелет и стени с пълнеж от вар, глина, кал, дъски и др.

Много от клиентите финансират началото на строежа с потребителски кредит, а други успяват да заменят апартамент за къща. Очакванията са, че само до няколко години обаче банките ще се отворят още повече към сегмента (дори и без актуализация на законодателството), тъй като е все по-разпознаваем.

Цена на сглобяема дървена къща

Цената на дървената къща би могла да бъде по-ниска от тази на тухлената – поради споменатите вече причини: по-лек материал, по ниски транспортни разходи, по малко хора на обекта. Да ти излезе евтино обаче не е много умна мотивация за нещо, с което ще живееш дългосрочно. Качественото изпълнение освен това гарантира по-ниски разходи за отопление. Също така много зависи на какъв етап се издава къщата. За цялостно и качествено изпълнение – от полагането на фундамента до изпълнение на довършителни работи като дограми, замазки и др., цената може да скочи доста.

Съдържание

Свържете се с нас
Информация за обратна връзка
Изберете услуга *


Често Задавани Въпроси

Правим всичко възможно, за да върнем отговор на вашите въпроси до няколко работни дни.

Извършваме Груб строеж, Сухо строителство, Вътрешни ремонти, Топлоизолация, Хидроизолация, услуги в областта Кърти, Чисти, Извозва и предлагаме изграждане на Сглобяеми къщи. Повече информация за нашите услуги може да намерите в отделните им страници.

Може да се свържете с нас като попълните формата за контакт, като ни изпратите имейл на [email protected] или ни се обадите на +359 898 946 387 (всеки делничен ден от 8.00 до 17.00). Повече информация може да намерите в страницата контакти, тук.

Моля, свържете се с нас на посочения имейл или телефон, за да ви дадем актуални цени за търсените от вас строителни услуги.