Груб строеж

За нас - Бобър 92
Строителна фирма в София и региона

Повече за нас

Фирма „Бобър 92” ООД е създадена през 1992г., Идентификационен номер: BG201118509, със седалище и адрес на управление – гр. София, ж.к. ”Редута”, ул.”Атанас Узунов”№ 41, Община Слатина, с основна дейност: Строителство и реконструкции на сгради и съоръжения.

БОБЪР 92

Нашия екип

Компанията работи с квалифициран и мотивиран персонал, който предлага строителни решения, отговарящи на изискванията на клиента за качество и точност на изпълнение, както следва: Инж. Димитър Манасиев – Управител, Инж. Цеко Манасиев – Главен Мениджър, Инж. Тани Танев – технически ръководител ССС, Димитър Шипков – техник довършителни работи.

Мисия и визия

Нашата мисия е да предлагаме качествени комплексни решения в областта на строителството с индивидуален подход към всеки клиент. Внедряваме иновативни модели на строителството! Заедно изграждаме съвременна компания, ориентирана към европейски метод на работа, с високо качество в строителното инвестиционно проектриране.

Девиз на Екипа: „Оставяме приятели!”

Фирмено представяне

Фирмата е създадена и се стреми да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се строителен пазар в България. „Бобър 92”ООД е член на Строителната Камара в България – I-V група. Разполагаме със собствена механизация и техника за извършване на съответните строителни дейности.

Стремим се да се наложим като една от водещите фирми в областта си, като залагаме на качествено изпълнение в дадения срок.

„Винаги сме се държали с нашите клиенти и партньори като част от нашия екип. Всеки проект се изпълнява с отворена комуникация. Прилага се методологията за партньорство и взаимното уважение с нашите клиенти осигурява основата за успеха ни.“
Димитър Манасиев
Управител на фирма "Бобър 92"